Nationale Buitenlesdag wordt verplaatst

Nieuws — 19 maart 2020

De Nationale Buitenlesdag van 7 april wordt verplaatst naar het begin van het nieuwe schooljaar. Wij, Jantje Beton en IVN natuureducatie nemen deze beslissing uit respect voor alle maatregelen die nu nodig zijn om het coronavirus te bestrijden. 

De 2700 scholen die zich hebben aangemeld ontvangen woensdag 19 maart een e-mail van ons met deze update. Ook maken wij zo snel mogelijk de nieuwe datum in het najaar bekend via www.buitenlesdag.nl, e-mail en sociale media. Scholen die zich nog niet hadden ingeschreven voor dit jaar kunnen zich daar alsnog aanmelden om mee te doen!

70 uitgewerkte buitenlessen

Er staan meer dan 70 uitgewerkte buitenlessen op onze website. We hebben een groot deel daarvan openbaar gemaakt. Mogelijk helpen ze leerkrachten en ouders bij het samenstellen van een aangepast lesaanbod en het in beweging houden van de kinderen.

Over de Nationale Buitenlesdag 

De Nationale Buitenlesdag is een initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie, om ervoor te zorgen dat kinderen onder schooltijd meer bewegen en meer buiten komen. Door buiten les te krijgen, leren kinderen beter en effectiever. Buiten is er voor kinderen volop ruimte om te spelen, te bewegen, te ontdekken en te onderzoeken. Scholen die meedoen krijgen toegang tot een digitale databank met meer dan 70 uitgewerkte buitenlessen. Zowel scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal basis- of speciaal voortgezet onderwijs en buitenschoolse opvang mogen meedoen. 

Heb je vragen over de Buitenlesdag of deze update? Laat het ons weten via info@buitenlesdag.nl.