Wat wil je weten

Deze vragen worden het meest gesteld. Mocht er toch nog iets ontbreken laat het ons gerust weten via collecte@jantjebeton.nl

Algemene informatie

 • Jantje Beton Collecte
  Arthur van Schendelstraat 550
  3511 MH Utrecht
  T: 030 2427 265
  E: collecte@jantjebeton.nl

 • Van 2 tot en met 7 maart 2020 gaan duizenden collectanten samen op pad om geld op te halen voor buiten spelen. Bekijk het landelijke collecterooster van alle goede doelen aangesloten bij het CBF.


 • Met het collecteren voor Jantje Beton maken collectanten hun club rijk! En leveren ze een belangrijke bijdrage aan spelen in Nederland. De helft van de opbrengst is namelijk voor de club van de collectant.  

  Ruim 700 vrijwilligers, de regiocoördinatoren, organiseren de Jantje Beton Collecte op plaatselijk niveau. Zij zorgen dat zoveel mogelijk clubs en verenigingen tijdens de collecteweek op pad kunnen gaan met verzegelde collectebussen.

  Iedereen die betrokken is bij de Collecte dient zich te houden aan het collecteprotocol van StichtingCollecteplan (SCP).

 • Op de collectevergunning staat per gemeente aangegeven of de leeftijdsgrens 12 of 16 jaar is. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen wel collecteren onder begeleiding van een volwassene. De plaatselijke coördinator beschikt over een kopie van deze vergunning en het staat vermeld in de algemeen plaatselijke verordening (APV).

 • Jantje Beton organiseert één keer per jaar een grote collecte. Samen met duizenden vrijwilligers halen we zoveel mogelijk geld op. Daarvan is de helft voor de clubkas van de deelnemende verenigingen, te besteden aan jeugdgerelateerde activiteiten en de andere helft voor de projecten van Jantje Beton. Zo zorgen we er samen voor dat meer kinderen meer kunnen spelen.


 • De Jantje Beton Collecte is bedoeld voor alle jeugdorganisaties die zich inzetten voor een goede vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Denk bijvoorbeeld aan een Scoutinggroep, sportvereniging, kinderboerderij, buurvereniging, speel-o-theek, speeltuinvereniging of peuterspeelzaal. Maar ook een school, muziekvereniging, gymnastiekvereniging, majorettenkorps of carnavalsvereniging is welkom. Voorwaarde is dat de jeugdorganisatie geen winstoogmerk heeft. En dat de opbrengst wordt besteed aan het mogelijk maken van spelen voor kinderen. 

 • Al ruim 1400 verenigingen en clubs collecteren voor Jantje Beton. Toch wordt nog niet in iedere plaats voor Jantje Beton gecollecteerd. Dat is zonde, want met meer clubs en verenigingen kan er nog meer geld opgehaald worden voor spelen. Nieuwsgierig of er in jouw plaats nog ruimte is?  Het collecteteam helpt je graag verder.

Voor gevers

 • In 1997 ontving Jantje Beton het officiële CBF-keurmerk. Dit is een certificering van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het keurmerk wordt toegekend aan instellingen die voldoen aan strenge criteria. Om in aanmerking te komen, toetst het CBF onder meer bestuurs- en beleidszaken, publiciteit en voorlichting en de besteding van de gelden. Een belangrijk aspect bij de beoordeling is het kostenbeleid. Volgens de daarvoor geldende normen mogen de kosten voor fondsenwerving maximaal 25% bedragen. Jantje Beton voldoet jaarlijks aan deze norm.

 • Ten eerste mag er enkel en alleen voor Jantje Beton gecollecteerd worden in de week die door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) is gereserveerd. Het Nederlands collecterooster kun je vinden op de site van het CBF. Daarnaast hoort elke collectant een geldige Jantje Beton legitimatiekaart bij zich te hebben. die voorzien is van een stempel van de gemeente of politie of een handtekening van de plaatselijke coördinator.

 • Iedere collectant dient een legitimatiekaart bij zich te dragen en de collectebus is altijd verzegeld en voorzien van een sticker. Vraag bijvoorbeeld voor welke club of verenging de collectant zich inzet. Indien je de collectant niet vertrouwt, adviseert Jantje Beton om gelijk de politie te waarschuwen. Daarnaast verzoeken we je ook contact met ons op te nemen via 030-2427265 en de situatie toe te lichten. 

Voor deelnemers

 • Dat is heel makkelijk geregeld via het online wijzigingsformulier.

 • Collectief innoveren, dat is de kern van de pilot Collecte 2.0. Maar liefst 21 goede doelen doen – net als Jantje Beton – mee aan deze bijzondere collectepilot. In onze collecteweek krijgen we 500 collectebussen waarmee zowel contant, met pin als contactloos betaald kan worden. Binnenkort is de opmerking ‘sorry, maar ik heb geen contant geld in huis’ dus echt verleden tijd! De Collectebus 2.0 wordt komend jaar in 25 gemeenten getest. Meer info vind je hier: https://www.collecteren.nl/veelgestelde-vragen/

 • Rondom de collecteweek is het mogelijk om online een persoonlijke collectebus aan te maken. Super handig! Zo kan iedereen die Jantje Beton of één van de collecterende clubs of verengingen een warm hart toedraagt helpen. De digitale collectebus kan worden gedeeld via whatsapp, e-mail, Facebook. 

  Voor collectanten handig! Zo kunnen mensen die geen contant geld in huis hebben, ver weg wonen of niet thuis zijn toch geld in jouw collectebus doneren. 

  Maar ook als je niet huis-aan-huis collecteert mag je een collectebus aanmaken en zo online collecteren. Koppel jouw collectebus aan één van de aangesloten clubs of verenigingen of collecteer 100% voor Jantje Beton.

 • Iedereen kan vanaf februari via www.jantjebeton.digicollect.nl in een paar stappen een eigen online collectebus aanmaken: 
  1.    Log in met je Facebook account of e-mailadres (er wordt nog niets zichtbaar op je Facebook pagina. Alleen je profielfoto en e-mailadres worden gebruikt).
  2.    Selecteer de club waar je voor collecteert. (zoek bijvoorbeeld op plaatsnaam)
  3.    Vermeld waarom je collecteert. Vertel bijvoorbeeld waarom jouw club belangrijk voor je is en wat jullie club gaat doen met de opbrengst. En voeg een leuke foto bij.

  Selecteer je geen club dan collecteer je 100% voor Jantje Beton. Je kunt alleen voor een club collecteren als deze is aangemeld voor de Jantje Beton Collecte 2020.

Doneren
Ja, ik steun buitenspelen
Periode
Bedrag
Created with Sketch.
Created with Sketch.
Created with Sketch.
Created with Sketch.